BUFSAD HakkındaKURUCU BAŞKANIMIZ :

Nihat KÜÇÜK

KURUCULARIMIZ :

Denizhan ÖZER
Güven AKTAŞ
Vahit GÜÇYİĞİT
Emel UCA
Sema MERAL
Abdullah ARSLAN

GEÇMİŞ DÖNEM BUFSAD BAŞKANLARI:

Nihat KÜÇÜK
Güven AKTAŞ
Vahit GÜÇYİĞİT
Ali İhsan GÜR
Ergün İPEKTEN (1997-1998)
Haşmet DEMİRBİL (1998)
Belkıs AKTUĞ (1998-1999)
İlhan ÖZER (1999-2000)
Mehmet ÖZCEÇELİK (2000-2003)
Gökhan ÇELİKLİAY (2003-2004)
Osman ÖNDER (2004-2007)
Bahadır ÖZTUNA (2007-2008)
Utku KAYNAR (2008-2012)
Nihat KÜÇÜK (2012-2013)
Tarık Zafer KOCABEY (2013-2014)
İlhan ÖZER (2014-2016)
Sibel EMNİYET (2016)
Serpil SAVAŞ (2016-...

 

VİZYON – MİSYON

 

 

Vizyon

Fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin en seçkin sivil toplum örgütü olmak.

Misyon

Fotoğraf sanatı alanında farkındalığı arttırmak, öğretmek, yaygınlaştırılarak gelişmesini sağlamak.

Dostluk ve dayanışma iklimi içerisinde, üyelerin yetkinlik ve bilgi birikimlerini geliştirmek. Kentimizin ve ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı koymak.


ETİK DEĞERLERİMİZ

BUFSAD, değerler üzerine kurulmuştur. Değerlerimiz; kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur; her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir. 

Beş temel değerimiz vardır. Bu değerlerimizin, BUFSAD Yönetim Kurulu, üyeleri ve çalışanları tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini amaçlarız.

Dürüstlük

BUFSAD’ da ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür.

Tüm kurumsal ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara uyarız.

Üyelerimiz, çalışanlarımız, diğer kurumlar ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlarda bulunmayız.

İşi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işleri yaparız.


Saygınlık

BUFSAD ismi bizim için gurur kaynağıdır. 

Tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkeste saygınlık ve güven duygusu çağrıştırır. 

Bunu zedeleyici tavır ve davranışlardan kaçınır, karşılıklı güven esasına dayanan ilişkiler kurar ve işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.


Katılımcılık

Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızın temelini oluşturur.

Birbirimize değer verir, tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistem dahilinde çalışmalarımızı yürütürüz.

Uzlaşma kültürü içerisinde, “ortak akıl” paydasında buluşuruz.

BUFSAD ‘ın tüm çalışmaları katılımcılık ve bilgiye dayalılık esasına uygun olarak gerçekleştirilir

 

Sürekli Gelişim

Var olabilmek için üyelerimizin gereksinimlerine hızlı cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. 

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" noktasından hareket ederek, hiç durmadan değişen koşullara uyum göstererek derneğimizi, kendimizi ve sanatımızı sürekli geliştirip fark yaratırız.


Şeffaflık

Kararlarımızı yasalar ile tüzük maddelerimiz doğrultusunda alır ve uygularız. 

Alınan kararlardan ve uygulamalardan paydaşlarımızın bilgiye erişimini sağlarız. 

Bu bilgiler; ulaşılabilir, anlaşılabilir ve somutturlar. Hesap vermekten çekinmeyiz.

 
Bufsad, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun da aktif bir üyesidir.